Ceník výdeje a operací ODISky

 
Vydání Anonymní ODISky  
Profil Občanský přenosný nevydává se
   
Vydání Osobní ODISky
 
Profil Občanský nepřenosný 130 Kč
Profil Děti a žáci od 6 let do dovršení 15 let věku 130 Kč
Profil Žáci a studenti od 15 let do dovršení 26 let věku 130 Kč
Profil Důchodci do dovršení 70 let věku 130 Kč
Profil Invalidní důchodci pro invaliditu třetího stupně 130 Kč
Profil Občané po dovršení 70 let věku 130 Kč

 

 
Ověření nároku na slevu (mimo Student) bezplatně
 Nastavení profilu Student nebo jeho změna 20 Kč 
   
Doručení ODISky
 
Na kontaktní místo bezplatně
Poštou - obyčejné psaní 16 Kč
Poštou - doporučená zásilka 38 Kč
   
Zrušení ODISky na vlastní žádost, vyplacení zůstatku z karty 100 Kč
Vyplacení zůstatku z ODISky
100 Kč
Vydání nové ODISky po ztrátě, zrušení původní ODISky
viz ceník
Vrácení dlouhodobého časového jízdného (poměrná část)   100 Kč 
Oprávněná reklamace  
Vydání nové ODISky bezplatně
Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky
100 Kč
Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISku bezplatně
   
Neoprávněná reklamace  
Vydání nové ODISky viz ceník
Vyplacení zůstatku z reklamované ODISky
100 Kč
Převedení zůstatku na novou nebo náhradní ODISku
bezplatně
   
Zablokování ODISky bezplatně 
   
Odblokování ODISky 30 Kč
   
Kauce (vratná záloha) pro případ nevrácení náhradní ODISky 130 Kč
   
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH s výjimkou vratné zálohy.
 
Ostrava 1. 8. 2016