Postup při zablokování/odblokování ODISky

Uživatel může zablokovat ODISku na tomto Zákaznickém portálu ODISky nebo navštívit jedno z kontaktních míst:
Centrum zákaznických služeb Ostrava, Vítkovická 3276/2A, tel.: 597 827 081, 597 827 082

AN Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec, tel.: 597 827 877

Český Těšín - informační kancelář, ul. Viaduktová, Český Těšín, tel.: 597 827 878

Jablunkov - informační kancelář, autobusové stanoviště, tel.:597 827 874

Městské informační centrum Krnov, Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov, tel.: 554 614 612

Městské informační centrum Bruntál, Nádražní 2020/39 (autobusové stanoviště), tel. 702 187 701

AN Nový Jičín - informační kancelář, Sokolovská 3, Nový Jičín, tel.: 556 709 953

AN Kopřivnice – informační kancelář, Nádražní ul., Kopřivnice, tel.: 556 821 205

Zablokování ODISky v Zákaznickém portálu ODISky

Po přihlášení do portálu má uživatel k dispozici pouze funkci pro zablokování, a to v sekci „Vaše ODISky“, kde je seznam všech ODISek spravovaných uživatelem. Zablokovanou kartu zde již není možné odblokovat. Odblokování karty je možné pouze na specializovaném pracovišti.
 
Zablokování na kontaktním místě
V případě, že uživatel pro zablokování ODISky využije kontaktní místo, musí předložit  Potvrzení o vydání ODISky, které obdržel spolu s ODISkou, a doklad totožnosti (v případě ztráty potvrzení předloží uživatel kód pro komunikaci s přepážkou zaslaný na jeho e-mail v případě, že jej uvedl v žádosti o vydání ODISky).
 
Odblokování ODISky
Pro odblokování karty jsou určena specializovaná pracoviště: 
 
 
Centrum zákaznických služeb Ostrava, Vítkovická 3276/2A, tel.: 597 827 081, 597 827 082

AN Třinec - informační kancelář, autobusové stanoviště Třinec, tel.: 597 827 877

Český Těšín - informační kancelář, ul. Viaduktová, Český Těšín, tel.: 597 827 878

Jablunkov - informační kancelář, autobusové stanoviště, tel.:597 827 874

Městské informační centrum Krnov, Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov, tel.: 554 614 612

Městské informační centrum Bruntál, Nádražní 2020/39 (autobusové stanoviště), tel. 702 187 701

AN Nový Jičín - informační kancelář, Sokolovská 3, Nový Jičín, tel.: 556 709 953

AN Kopřivnice – informační kancelář, Nádražní ul., Kopřivnice, tel.: 556 821 205